Zásahový vozidlový systém INCREMO

INCREMO (INtegrated Communication and REcordingMobile Office) je komplexní kamerový, záznamový, lokalizační a lustrační vozidlový informační systém, který zahrnuje technické a programové vybavení (aplikace REDBAC V). Pro bezobslužnou lokalizační službu vozidla lze nasadit produkt vTRACK integrovatelný do operačního řízení (aplikace C2AP nebo MOBILITY).

Systém lze modulárně doplnit o nabízené funkcionality dle konkrétních požadavků zákazníka. INCREMO je nasaditelné v sítích GSM a TETRAPOL (PEGAS). V moderních sítích GSM je systém připraven na přenos videozáznamů z vozidla. Lze jej integrovat s aplikací VIDEOMAN.

Základní funkce vozidlového systému INCREMO jsou:

  • strojové čtení registračních značek v reálném čase, online/offline vyhodnocování zájmových vozidel,
  • okamžitá lokalizace a navigace hlídkových vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území,
  • on-line lustrace osob/vozidel v příslušných registrech a databázích,
  • pořizování videozáznamů z průběhu řešení mimořádné události,
  • automatická tvorba knihy jízd, hlídání servisních intervalů vozidla.

Další činnost